ĐIỆN THOẠI

BỮA TRƯA

LUNCH SET
11:30 〜 14:30 Đặt món trước 13:30

MÓN ĐẶC BIỆT GIỚI HẠN

CÁC MÓN OMAKASE &
MÓN KHÁC

Bạn có thể gọi bất cứ món gì từ thực đơn chính. Xin vui lòng xem thực đơn.

* Giá trên chưa gồm 5% phí dịch vụ và 10% VAT.
* Đơn giá 1.000 VNĐ

© 2024 YAZAWA MEAT

Top